Premii oferite de SGR – Filiala Argeș pentru cele mai bune rezultate obținute la concursuri de geografie – iunie 2021

Regulament de acordare a premiilor oferite de SGR – Filiala Argeș pentru cele mai bune rezultate obținute la concursuri de geografie – iunie 2021


1. Informații generale

Acordarea premiilor oferite de S.G.R –Filiala Argeș se adresează elevilor din clasele VI-XII și are ca obiectiv general promovarea ideii de competiţie şi performanță în studiul disciplinei geografiei locale, regionale, naționale și mondiale.

Participarea elevilor la concursurile și olimpiadele școlare s-a dovedit un succes prin dezvoltarea complexă a personalității acestora, prin obținerea și dezvoltarea de competențe în diverse domenii, oferind totodată și motivaţia atât de necesară în procesul de învăţare. Este importantă încurajarea elevilor în scopul participării la competițiile școlare și valorizarea rezultatelor deosebite obținute de aceștia prin premiere lor deoarece aaceste elemente contribuie la creșterea stimei de sine și în ansamblu, la creșterea lor spirituală, la crearea unui sentiment de împlinire și bucuria reușitei.

Astfel:

 • În iunie 2021 se vor oferi 7 premii pentru rezultatele deosebite la concursurile de geografie și/sau concursuri interdisciplinare având ca probă geografia pe ultimii 4 ani școlari;
 • Valoarea unui premiu este de 250 lei;
 • Proiectul este activ începând cu luna mai 2021;
 • Pentru anul școlar 2020-2021 data limită de depunere a aplicațiilor este 28 mai 2021.

2. Criterii de eligibilitate:

În anul 2021 cele 7 premii se vor acorda elevilor din clasele VI-XII județul Argeș cu rezultatele deosebite la concursurile de geografie și/sau concursuri interdisciplinare având ca probă geografia pe ultimii 4 ani școlari.

3. Condiții pentru obținerea premiului:

Pentru a aplica în vederea obținerii premiului SGR Argeș 2021, trebuie să se depună un dosar cu copii ale diplomelor obținute la concursurile de geografie și/sau concursuri interdisciplinare având ca probă geografia pe ultimii 4 ani școlari (2016-2020).

Dosarul aplicantului trebuie să cuprindă:

 1. Cererea de aplicare a părintelui/elevului major în vederea obținerii premiului SGR Argeș, în care să se precizeze numele elevului, unitatea de învățământ de proveniență, clasa, profesorul/profesorii coordonator(i)
 • Opis în formatul de mai jos, cuprinzând toate diplomele din dosar
Nr. crt.Nume concursEtapaPremiul obținutPunctaj autoevaluarePunctaj evaluare
      
      
 • Copii ale diplomelor în ordinea specificată în opis.
 • Pe copia xerox a diplomei se va indica numărul de înregistrare al calendarului din care face parte concursul respectiv și la ce poziție se află în calendar;
 • Medaliile acordate de societăți, asociații de specialitate etc. sunt asimilate premiilor speciale.

Pentru rezultatele la olimpiade școlare se punctează 100%; pentru concursuri școlare de profil din calendarul MEC., 50%, iar pentru concursurile de profil din calendarul Inspectoratului Școlar Județean 25% din punctajului de mai jos:

 • Faza județeană

– premiul I – 3 p
– premiul II -2 p
– premiul III -1 p
– mențiune- 0,5 p
– premiul special – 0,4 p

 • Faza interjudețeană/regională

– premiul I – 4 p
– premiul II – 3 p
– premiul III – 2 p
– mențiune – 1 p
– premiul special-0,5 p

 • Faza națională

– premiul I – 5 p
– premiul II – 4 p
– premiul III – 3p
– mențiune – 2 p
– premiul special –1.5 p

 • Faza internațională

– premiul I – 7 p
– premiul II – 6 p
– premiul III – 5 p
– mențiune – 4 p
– premiul special – 3 p

4. Depunerea dosarelor

Dosarele se vor depune la sediul SGR Argeș situat în cadrul Palatului Copiilor Pitești, Str. Trivale, 80, Pitesti, Arges. Termen limită de depunere 28 mai 2021 Nr telefon contact: prof. Sebastian Florescu 0740022089

5. Rezultate

Lista finală cu rezultatele evaluării va fi realizată în ordine descrescătoare a punctajelor obținute de către fiecare elev și va fi postată (cu indicativele primite la depunerea dosarului) pe site-ul SRG Argeș (https://sgr-arges.ro/).

Președinte SGR Argeș
Prof. Sebastian Florescu

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *