REGULAMENT DE PARTICIPARE

Secțiunile propuse în desfășurarea simpozionului privind promovarea exemplelor de bune practici sunt:

 • Studii și cercetări fizico-geografice
 • Caracteristici și provocări socio-demografice, politice și economice actuale
 • Urgența climatică, un S.O.S. actual
 • Didactica Geografiei: Resurse educationale deschise 

Recomandări privind redactarea lucrărilor:

 • Conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale, rezultate ale unor cercetări de specialitate sau să răspundă unor teme de cercetare de interes în domeniul științific și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor;
 • Se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două adeverințe și/sau două diplome de participare şi două volume, la cerere);

Prezentările directe power point sau video nu vor depăși durata de 10 minute;

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

Pentru publicarea în volumul dedicat se realizează un rezumat de 2 pagini.

Norme de tehnoredactare:

1.Setarea paginilor: stânga: 3 cm; sus, jos, dreapta: 2,5 cm.

2. Titlul lucrării: TimesNewRoman, size 14, majuscule, bold, centrat, urmat de un rând liber.

3. Prenumele și numele: TimesNewRoman, size 11, majuscule, bold, centrat dreapta.

4. Numele instituției: TimesNewRoman, size 11, majuscule, bold, centrat dreapta

5. Textul propriu-zis: TimesNewRoman, size 12, line spacing 1 rând (single)

6. Referințele bibliografice vor apărea:

 • la finalul articolului, în ordine alfabetică (TimesNewRoman, TNR, 10), după modelul:

– nume, prenume, titlul cărții (cu italice), editura, localitatea și anul apariției (WILKINSON R., Ludovic al XIV-lea, Franța și Europa, 1661-1715, Editura All Educational, București, 2001) sau,

– nume, prenume, titlul articolului (cu italice), în… numele revistei (cu italice), volum (nr.), anul, paginile. (CESEREANU R., Provincia cărturarilor, în „Familia”, vol. 13, nr. 3-4/2003, pp.11-25).

7. Tabelele și imaginile (figurile, planșele) vor avea titlu și vor fi numerotare cu cifre arabe (de exemplu, Tabelul 1, Figura 2); sursa va fi prezentată în mod obligatoriu sub tabele și figuri.

 • Calitatea imaginilor trebuie să fie adecvată pentru tipărire, minimum 300 dpi.
 • Titlul tabelului sau al figurii trebuie să fie scris înaintea tabelului și să înceapă cu literă mare.
 • Conținutul tabelelor trebuie să respecte următoarele condiții: numele rândurilor și al coloanelor trebuie să înceapă cu litere mari. Sunt preferate titlurile scurte.

8. Toate textele vor fi scrise cu diacritice şi vor respecta normele actuale de ortografie impuse de Academia Română. Nerespectarea acestei cerințe atrage de la sine respingerea materialului!

9. Nu lăsați spații libere între semnele de punctuație și textul care le precedă, ci doar între semnele de punctuație și textul care urmează. Paginile nu se numerotează.

Înscrierea la simpozion se realizează până pe data de 10 noiembrie 2022, parcurgându-se următorii pași:

 1. completarea formularului (incluzând atașarea rezumatului):

https://forms.gle/bWVcGZe1CoAK2xqQ7

NOTE

 • Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă legea drepturilor de autor;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările al căror conţinut aduc ofensă sau prejudiciu unor persoane, grupuri sau instituţii;
 • Pentru a asigura un flux informațional eficient, responsabilii de secțiuni vor asigura prima corectură a lucrărilor înscrise în simpozion și le vor direcționa către secretariatul științific al simpozionului în termen de 24 de ore de la primirea acestora;
 • Organizatorii se bazează pe deplină dumneavoastră disponibilitate de comunicare, în scopul perfectării oricărui detaliu privind publicarea volumului Simpozionului.

Date de contact: Sebastian Florescu 0740022089,  sebastianflorescu@yahoo.com

Distribuie