SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „NICOLAE LAZĂR”

„Combaterea schimbărilor climatice-cerință imperativă pentru viitor!”

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Dar încă nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme. Chiar dacă sarcina poate părea intimidantă, avem încă posibilitatea să reversăm unele tendințe negative, să ne adaptăm pentru a minimiza daunele, să refacem ecosistemele esențiale și să protejăm cu mai multă hotărâre ceea ce încă avem. Pentru a ne asigura durabilitatea pe termen lung, este necesar să percepem mediul, clima, economia și societatea ca părți inseparabile ale aceluiași întreg.

Evenimentul pe care îl propunem are o triplă semnificație: atragerea atenției asupra schimbărilor climatice cu efecte asupra prezentului, dar mai ales în ceea ce privește viitorul, „Un an de SGR Argeș” și rememorarea personalității domnului profesor Lazar Nicolae, un corifeu al geografiei, iubitor de fotografie, dar, mai ales, un apărător al naturii, pe care a protejat-o de-a lungul anilor, insuflând în același timp, elevilor săi dorința de a proteja mediul înconjurător.

Astfel, sub apelul general al interesului față de problemele de mediu, continuând ideile celor care reprezintă modele de inițiativă și atitudine, cadre didactice din învățământul  universitar și preuniversitar, alături de specialiști cu preocupări în domeniul protecției mediului se reunesc pentru abordarea tematicilor simpozionului.

Împreună dorim să formăm o echipă al cărei obiectiv este sensibilizarea populației și a factorilor de decizie de la nivel local și național privind problemele legate de protecția mediului înconjurător.

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar, preuniversitar cu preocupări în domeniul protecției mediului înconjurător, educației ecologice și educației STEM, necesare unei abordări inovative în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Distribuie